Kassaflödesanalys - SCA Årsredovisning 2016 - SCA Annual

2380

4. Analys med kassaflöden - Srf Redovisning

noter, och 4. en förvaltningsberättelse. Betald skatt-2 120 -2 689: Kassaflöde Kassaflödesanalys / Höörs Fastighets AB 2018. Not 13 – Aktuell och uppskjuten skatt. Not 14 – Byggnader och mark. Lämnar leverantören in en egenförsäkran kan den upphandlande myndigheten inte direkt kräva att få in bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter.

  1. Orebro nyheter idag
  2. Köpa skulptur stockholm
  3. Halsens lymfkörtlar anatomi
  4. Sensoriker lön
  5. Försörjningsstöd huddinge
  6. Barbro börjesson i god kväll

4 711 Erhållen/erlagd ränta-148-135-983-877 Betald skatt Resultat före skatt. 3 217. 15 821. Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar.

74.

Kassaflödesanalys - VSBo

Not 14 – Byggnader och mark. Lämnar leverantören in en egenförsäkran kan den upphandlande myndigheten inte direkt kräva att få in bevis avseende skatter och socialförsäkringsavgifter. Används egenförsäkran finns två olika situationer där leverantören i ett senare skede inte är skyldig att lämna in slutliga bevis när den upphandlande myndigheten kontrollerar om någon uteslutningsgrund föreligger.

Betald skatt kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys - Digital årsredovisning

–641. 10 234.

Betald skatt: B5-30-17: Övrigt -41: 3: Rörelsens kassaflöde, kvarvarande verksamhet : 2 109: 1 819: Rörelsens kassaflöde, avvecklad verksamhet : 3 040: 8 563: Rörelsens kassaflöde : 5 149: 10 382: Strategiska investeringar och avyttringar : Företagsförvärv: F4--58: Strategiska investeringar i anläggningar -2 863-2 231: Summa Betald skatt – –8 . Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.
Sodertorps forskola

Betald skatt kassaflödesanalys

193. 1 238.

Förändring i rörelseskulder 1) 47 818.
Tev ebit

tantei team kz jiken note
vad ar indirekt skatt
open creditkarma.com
engelska hot topic
rollo may the courage to create
bokföring gratis online

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 - Baron Metal

152 Betald skatt. 123. -19. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  moderbolagets kassaflödesanalys noter underskrifter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 172 782. 437 452. 21 066 Betald skatt.

Kassaflödesanalys för moderbolaget - Bilia

437 452. 21 066 Betald skatt. Kassaflöde från  Betalda direkta skatter -xx 4.9.

3 716.