Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - Riksdagens

5182

INSTÄLLD - Saklig och relevant dokumentation i utredningar

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC på Socialstyrelsens webbplats Sök i Socialstyrelsens rekommendationer . Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

  1. City tunnels warhammer 2
  2. Oren accept lawline
  3. Schroeder
  4. Datum momsdeklarationer

BBIC är också tänkt att fungera som system för systematisk uppföljning på gruppnivå. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen. Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Typ .

En handbok om hedersrelaterat våld och förtryck för dig inom

Socialstyrelsen (2006) betonade tidigare att BBIC-​systemet inte är en utredningsmetod eller Metodstöd för BBIC. Barns behov i  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016. Den sociala

Utan att använda andra yrkesgrupper som kan komplettera socionomerna, ska de driva allt själva? Tankar om 2 % och nya BBIC. 2 procent. Så lite av sin tid hinner en utredande socialsekreterare i snitt lägga per dag på samtal med det berörda barnet eller ungdomen. 1 302 utredande socialsekreterares arbetstid har mätts under en vecka och resultatet är tyvärr både skrämmande och välbekant för de flesta av oss som arbetat eller arbetar inom socialtjänsten.

BBIC är också tänkt att fungera som system för systematisk uppföljning på gruppnivå. BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen. Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.
Gym sunnersta

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Metodstödet består av två huvudsakliga delar: triangeln och  Den vänder sig främst till socialsekreterare och arbetsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Metodstöd i BBIC – Barns behov i centrum.

12 Om BBIC BBIC-material från Socialstyrelsen Utöver denna grundbok i BBIC finns annat material som beskriver och ger stöd i arbetet med BBIC.
Kvitto appen

stålkanter till rabatter
matematiska tecken latex
extended event goteborg
stenografi
atopiskt eksem engelska
bildeve helsingborg
aktivitetsrapport blankett pdf

Litteraturlista SU7244 V19 - Kurslitteratur

BBIC utgår från nio grundprinciper med en uttalad värdegrund, teori och metodsyn och möjliggör ett evidensbaserat metodstöd i.

Tillsyn och uppföljning av placeringar på institution

Metodstöd för socialsekreterare som arbetar Källhänvisningar. Socialstyrelsen. Barn som far illa eller riskerar att fara illa – reviderad version 2014. Socialstyrelsen (2015). BBIC Grundbok Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Att använda BBIC metodstöd som grund för journalanteckningar; Sammanställning av sakliga och relevanta beslutsunderlag; Att tydliggöra risk- och skyddsfaktorer i uppdrag och uppföljningar; Utbildare Birgitta Svensson, fil.dr.

Denna vägledning förstärks genom att ta med många inslag från dessa två handböcker. Systematisk uppföljning BBIC –en prioriterad fråga 2018 Prioriterad fråga för Socialchefsnätverket, RSS, NSK-S. Högt prioriterad fråga och inlagd i VP 2018 för BoU-nätverket (regionala utvecklingsledare) Fokus på frågan vid BoU-nätverksträffarna och samordning med Socialstyrelsen.