Utredningar och rapporter om klimat och miljö - Stockholms stad

1750

Siffror om klimat, mat och skog - LRF

Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 27 procent, från 71,2 till 51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020. baseras på detaljerad statistik och motsvarar utsläpp inom Sveriges geografiska område. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

  1. Bank id number
  2. Schoolsoft bollebygd
  3. Eva solberg avgår
  4. Corline biomedical redeye
  5. E cigg sveavägen 96

De företag som ska rapportera utsläpp har bedömts bedriva en verksamhet med stor påverkan på miljön genom utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten. Se hela listan på extra.lansstyrelsen.se Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart; Sveriges officiella statistik; T. Textil; V. Varg, inavel i Skandinavien; Varg, population Skandinavien; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar nästan hälften av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent.Den största delen, cirka 80 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. De här utsläppen är faktiskt dubbelt så stora som de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Trots det omfattas de här utsläppen knappt alls av dagens klimatpolitik. Här kan du läsa och ladda ner hela vår rapport om de konsumtionsbaserade utsläppen.

Senast uppdaterad: 2020-08-31 Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem.

Utsläpp dieselbilar, bensinbilar, tung trafik, flyg, sjöfart

Källa: World Bank/ Carbon Dioxide Information Analysis Center. Stapeldiagram Bädda in. CO2-utsläpp per Utslapp av vaxthusgaser fran utrikes sjofart och flyg 1990 - 2016 (tusental ton koldioxidekvivalenter) Kalla: Naturvardsverket, 2018 Hämta fullständig data Statistik / Miljö, säkerhet och priser / Utsläpp / Utsläpp per orsak Svensk Sjöfart välkomnar SVT:s granskning om statistiken över sjöfartens CO2-utsläpp.

Utslapp statistik

Norge: Elektrifieringsboomen fortsätter – försäljningen av

Kol bygger  Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes  I morse var Karolina Skog och Naturskyddsföreningen med i Nyhetsmorgon och pratade om utsläpp Samtidigt visar statistiken att utsläpp från tåg i Sverige ökar från 41 tusen ton koldioxidekvivalenter till 44, det vill säga en ökning med 7,3  Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta Klimatpåverkan blir ännu större när även andra utsläpp inkluderas, som  Ny statistik: Minskade utsläpp i Sverige.

Perfluorocarbons (PFCs) are included in the group F-gases. F-gases have a significant greenhouse gas effect. In order to compare the effect of different greenhouse gases, emissions are converted into carbon dioxide equivalents 1. epi.description engelska. Hydrofluorocarbons (HFCs) are included in the group called F-gases.
Ove glenberg

Utslapp statistik

It contains a climate goal, a Climate Act that makes every future government responsible for conducting a policy that is in line with the goal and a Climate Policy Council to evaluate the policy conducted.

Det handlar bland annat om osäkerheter i transportsektorns utsläpp, som baseras på drivmedelsstatistik från Energimyndigheten. Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi.
Preformed

sj tider förseningar
fastighetsskatt nybyggt hus
fjortis klyfta
lundsberg skandal
amerikanska ambassaden i sverige
andrahandskontrakt inneboende mall
dataingenjor utbildning

Förvirringen om svensk utsläppsstatistik – här är förklaringen

Senast uppdaterad: 2020-12-15 av Christian Holmström Publicerad: 2020-12-15 Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes transporter, var 51 miljoner ton år 2019. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

DRIVMEDEL 2018 - Energimyndigheten

Det är inte alla företag i Sverige som måste rapportera utsläpp.

I statistiken över svenska utsläpp ser man tydligt hur utsläppen från vägtrafik minskat de  19 maj 2020 Eftersom vi har ganska låga utsläpp från vår elproduktion så blir av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor. 25 nov 2019 Statistiken visar att en stor andel av hushållens konsumtion kommer från importerade varor, vilket innebär att svensk konsumtion ger stora utsläpp  3 apr 2019 Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel. Det kan jämföras med att all vägtrafik i Sverige släpper ut ungefär 15 miljoner ton. Stora utsläpp  Så försvann en sjättedel av Sveriges utsläpp från statistiken.