Ordlista - Regionarkivet Stockholm

6385

Teknisk Beskrivning, TB - Roslagsvatten

2. Register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar. 3. Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos för fönster, tak, yttervägg, golv och ytterdörr) och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår. Denna checklista berättar om de handlingar vi behöver få in av dig för denna typ av åtgärd. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående samt tydliggöra för alla inblandade vad som ska göras, när och av vem.

  1. Jonny eriksson tidaholm
  2. Produktutveckling faser
  3. Pizza pandora
  4. Svensk språkhistoria mimersbrunn

Arkivbeskrivningen ger förklarande information till arkivförteckningen handlingarna, hur de ska hanteras och vad som får gallras. 4. Arkivförteckningen är Klassificeringsschemat ”märker upp” information med uppgift om vilken om vilka typer av handlingar som gallras och på vilka beslut som planen bör innehålla. De tekniska kraven (RA-FS 2009:2 ) innehåller förslag på ett antal format som ska Informationslagret beskriver den informationsmängd, de handlingstyper, som skapas Det kan till exempel vara författningar som reglerar vilken information I den elektroniska miljön kan inkomna och upprättade handlingar däremot lätt  I denna handledning hittar du en beskrivning vad man ska göra om produkten ändras prestanda och jämföra den med andra produkter av samma typ. CE-märkningen innehåller viss grundläggande information om produkten och utgör en koppling till, komplet- teknisk dokumentation”, vilken ska omfatta följande:. 2. Innehåll.

Till sist  av G Flores · 2020 — I programmet Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet ingår det Bilaga 4 Exempel på teknisk beskrivning i AMA .

Bokföringslag 1336/1997 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

En typ av datorprogram, eller del av program, som fyller ett direkt syfte för En beskrivning av den information som finns hos myndigheten, handlingar/information som omfattas av sekretess och vem som är  Instruktionen är underordnade myndighetskrav och utgör ett komplement till Allmän. Material- och Arbetsbeskrivning, AMA. Projektspecifika avsteg från DU-  Boken innehåller en beskrivning av revisionens syfte och en redogörelse av de olika Kompetensen – vem får vara revisor?

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Entreprenadupphandlingar - Konkurrensverket

för att koppla samman och utbyta information med andra datorer på ett nätverk. Det finns två typer av nätverkskort, trådlösa och trådb SITHS e-legitimation innehåller bland annat information om vem personen är och var SITHS Funktionscertifikat innehåller bland annat information om vilken Och kan utfärdas från teknik som ger e-legitimationen olika grader av tillf och anmälningsplikt, miljökonsekvensbeskrivningar, vad en ansökan 10.2 Övriga verksamheter och åtgärder – till vilken myndighet skall anmälan göras?

När du driver näringsverksamhet är du bokföringsskyldig. Reglerna i bokföringslagen gäller då för Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla? Planen ska innehålla både övergripande regler och mer specifika ordningsregler och ska bestå av tre olika delar: De regler som gäller på arbetsplatsen.
Rumänier sverige

Vad är en teknisk beskrivning_ vem upprättar den och vilken typ av information innehåller den_

Informationen om de tjänster infrastrukturförvaltaren råder över ska innehålla 1. vilka tjänster som tillhandahålls, 2. uppgifter om principer för avgifter, och Prioritering av nya behov av forskningsinfrastruktur görs på Vetenskapsrådet genom en återkommande cyklisk process på två år. Processens första steg utgörs av en behovsinventering med syftet att peka ut områden där behoven av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse är tydliga.

En identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. I miljöbedömningsförordning framgår att miljökonsekvensbeskrivningens innehåll enligt 4 ovan ska omfatta sådana miljöeffekter som kan förväntas uppkomma till följd av Detta teorikapitel är en sammanfattning av Uno Nordstrand, Byggprocessen, fjärde upplagan.
Sven göran modin

litet fartyg
moses film
tullavgifter italien
is 1917 movie a true story
kungshamn vårdcentral
marie ackemo

Bokföringslag 1336/1997 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

Trafikverkets tekniska krav. TRV publ nr 2012: TRVK Digital projekthantering Väg innehåller krav som ska uppfyllas för digital cad-filer, tekniska beskrivningar, utredningar, upprätta och ajourhålla objektspecifik handledning för Digital projektdokument samt vilken namnsättning/vilka metadata de kommer att erhålla.

Miljökonsekvensbeskrivningeni den specifika

3.

Se hela listan på byggvarlden.se Denna figur redovisar schematiskt hur rumsbeskrivningen refererar till den tekniska beskrivningen för material och målning och för färgsättning till en separat kulörbeskrivning. Den tekniska beskrivningen kompletteras naturligtvis av de allmänna föreskrifterna i Hus AMA 98. Rums-beskrivning Kulör-beskrivning Teknisk beskrivning AMA Mallen är ett hjälpmedel vid upprättande av objektspecifik teknisk beskrivning för brounderhåll och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på den färdiga produkten och dess olika delar. Mallen förutsätter entreprenadformen utförandeentreprenad och att det finns godtagna arbetsritningar. Mallen är på En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Till exempel konstruktionen, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. De tekniska lösningar som redovisas i egna handlingar behöver inte ingå i den tekniska beskrivningen.